فرم
صفحه اصلی  >  دسترسی سریع  >  فرم

فرم درخواست همکاری:

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی/شرکت*
تاریخ تولد/ثبت (روز/ماه/سال)
محل تولد
شماره شناسنامه/ثبت
کد ملی
میزان تحصیلات
سابقه کار
شماره جواز کسب
نوع جواز
تلفن همراه*

مشخصات فروشگاه/شرکت :

نام مسئول فروش
تاریخ تاسیس
آدرس
تلفن
متراژ
کد پستی
نوع مالکیت

نام مالک
فکس

مشخصات انبار :

نوع انبار


آدرس
تلفن
متراژ

مشخصات بانکی :

بانک
شعبه
کد شعبه
نوع حساب
شماره حساب

مشخصات نمایندگی های موجود :

شرکت
نوع محصول
سابقه فعالیت
مدیر فروش
ارسال اسکن شناسنامه
ارسال اسکن کارت ملی
ارسال اسکن جواز کسب
ارسال اسکن سند یا اجاره نامه مغازه