تعمیرات
صفحه اصلی  >  خدمات پس از فروش  >  تعمیرات

     

 

   کلیه محصولات روبینو 24 ماه و ژیوانا 24 ماه از تاریخ نصب محصول دارای ضمانت می باشند.

 
در صورت نیاز به تعمیرات و یا هر گونه خدمات کافی است کد اشتراک خود را به تنهایی به شماره 300074684 ارسال نمایید.

 در طول دوره ضمانت هیچگونه هزینه ای شامل حال مشترک نخواهد بود.