نظرسنجی
صفحه اصلی  >  خدمات پس از فروش  >  نظرسنجی

نظرسنجی خدمات: لطفا برای بهبود و ارتقاء سطح همکاری و کم شدن کاستی ها در نظر سنجی ما شرکت کنید.
سرعت پيگيري در زمان تماس با شرکتميزان تسلط اپراتور مرکز تماس


شرکت روبینو تجارت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟